*** קרויה – Kruja

מבט מהטירה אל המרחבים - קרויה, אלבניה

מבט מהטירה אל המרחבים – קרויה, אלבניה

http://albania.al/destination/9/kruja/

http://kruja.gov.al/https://www.facebook.com/visitkruja

http://kruja.gov.al/https://www.facebook.com/visitkruja